SS Nevasa - Mediterranean Cruise - Easter 1967 (44 of 80)
Athens - Parthenon - 3rd April 1967