SS Nevasa - Mediterranean Cruise - Easter 1967 (47 of 80)
Parthenon, Athens - 3rd April 1967