SS Nevasa - Mediterranean Cruise - Easter 1967 (49 of 80)
Nevasa School Parties - Parthenon - Athens - 3rd April 1967